Η θεραπεία Gestalt έχει γίνει αρκετά δημοφιλής και αποτελεί μια στάση/φιλοσοφία ζωής με στόχο την προσωπική εξέλιξη του ανθρώπου. Ωστόσο για να μάθεις πραγματικά την Gestalt χρειάζεται να την πάθεις, το οποίο γίνεται μέσα από ατομικές συνεδρίες, θεραπευτικές ομάδες ή/και σεμινάρια.

Mind

The Last of us

Body

The Last of us

Spirit

The Last of us

Στόχος μας

Η θεραπεία Gestalt είναι μια ολιστική προσέγγιση συμβάλλοντας και εμπνέοντας τον άνθρωπο για ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης. Στόχος μας είναι η επίγνωση των συναισθημάτων, σκέψεων, αντιλήψεων, πεποιθήσεων και του τρόπου που έρχεται σε επαφή με τον άλλο, καθώς και με τον ίδιο του τον εαυτό, μέσα από μια ολιστική ματιά.