Συμβουλευτική και Εκπαίδευση Γονέων

Η Συμβουλευτική Γονέων αναφέρεται σε μια δομημένη ψυχο – εκπαιδευτική διαδικασία που υλοποιείται από παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο κατά την οποία οι γονείς, παράλληλα με τη θεραπεία του παιδιού, δέχονται αρχικά ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και στη συνέχεια εξειδικευμένη καθοδήγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση για συγκριμένα προβλήματα και συμπεριφορές των παιδιών τους. Τα ζητήματα αυτά σχετίζονται με την ανάπτυξη των παιδιών – τόσο τη γνωστική και συναισθηματική (φόβος, θυμός, δειλία, ντροπή, κτλ), όσο και συμπεριφοριστική (επιθετικότητα, αντιζηλία μεταξύ των αδελφών, όρια, ύπνος, διατροφή, αυτοεξυπηρέτηση, κτλ) – τη μαθησιακή (οργάνωση μελέτης, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες, κτλ) τους εξέλιξη, καθώς επίσης για τους τρόπους επικοινωνίας που αναπτύσσονται μέσα στην οικογένεια (γονείς – παιδιά).

Στα επόμενα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας οι γονείς μαθαίνουν ειδικούς τρόπους διαχείρισης συμπεριφοράς των παιδιών τους, εξασκούνται στην ορθή χρήση των ορίων και των κανόνων στο σπίτι χωρίς να υπάρχει σύγχυση, φωνές και αρνητικό κλίμα στην οικογένεια. Επίσης, οι γονείς καθοδηγούνται σε λειτουργικά μοντέλα οργάνωσης του διαβάσματος στο σπίτι και σε τεχνικές διαχείρισης του χρόνου. Συχνά, ο εφιάλτης των γονέων για το διάβασμα των παιδιών, του βραδινού ύπνου, ακόμα και απλών καθημερινών ρουτινών των παιδιών, μέσα από τη συμβουλευτική γονέων, αποκτούν ευκολία στην πρακτική τους εφαρμογή και η επικοινωνία στην οικογένεια διευκολύνεται. Η συμβουλευτική γονέων μπορεί να γίνει από τον θεραπευτή του παιδιού όπου και μπορεί να δοθούν επικεντρωμένες πληροφορίες και καθοδήγηση για τις δυσκολίες του παιδιού (π.χ. σε παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, των διαταραχών συμπεριφοράς, των ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών του λόγου). Συχνά ο σύμβουλος των γονέων δεν έχει ταυτόχρονη θεραπευτική σχέση και με το παιδί ώστε να είναι πιο αντικειμενικός.