Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική ψυχικής υγείας είναι μία διαδικασία μέσα από την οποία το άτομο εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, τους προσωπικούς του προβληματισμούς, τα άγχη του ή ακόμα και την έλλειψη νοήματος στη ζωή του. Μέσα από την αυτογνωσία, ο συμβουλευόμενος με συνοδοιπόρο το σύμβουλο ψυχικής υγείας ανακαλύπτει το δρόμο που θα τον οδηγήσει σε μια πιο υγιή και ισορροπημένη ζωή. Μαθαίνει να αναπτύσσει τις δεξιότητες που έχει και να ανακαλύπτει νέες, να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες και να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τα θέματα που τον απασχολούν, να αντιμετωπίζει τις κρίσεις ή ακόμα και να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Κυρίαρχος στόχος μια πιο ικανοποιητική και δημιουργική ζωή. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΖΕΥΓΟΥΣ 
Το Εμείς είναι διαφορετικό από το Εγώ και Εσύ. Το Εμείς δεν υπάρχει, αλλά αποτελείται από το Εγώ και το Εσύ και είναι ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο όριο όπου συναντιούνται δύο άνθρωποι. Και όταν συναντηθούμε εκεί, τότε και εγώ αλλάζω και εσύ αλλάζεις, μέσα από τη διαδικασία της συνάντησης του ενός με τον άλλον. Fritz Perls, 1969 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Εγώ είμαι εγώ κι εσύ είσαι εσύ. Δεν είμαι σ΄ αυτό τον κόσμο για να εκπληρώσω τις δικές σου προσδοκίες και εσύ δεν είσαι σε αυτό τον κόσμο για να εκπληρώσεις τις δικές μου προσδοκίες. Fritz Perls