Υπερπροσωπική Θεραπεία

Ποια είναι η προσέγγιση της Υπερπροσωπικής Θεραπείας;

Επικεντρώνονται στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και υιοθετεί μια πιο ολιστική προσέγγιση λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ψυχικές, σωματικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, δημιουργικές, διανοητικές και πνευματικές πλευρές του ανθρώπου. Αποβλέπει στην πλήρη αποκατάσταση του πνεύματος και στην εύρεση ενός αυθεντικού εαυτού ώστε το άτομο να βρει ξανά την πηγαία χαρά και το νόημα στη ζωή του .

Ποια είναι τα θεραπευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται;

Χρησιμοποιούνται ο διαλογισμός, ο καθοδηγούμενος οραματισμός, η   υπνοθεραπεία , η αναδρομική θεραπεία (regression therapy), η εργασία με τα όνειρα, οι  θεραπείες μέσω τέχνης , η μουσική, η χρήση ημερολογίου, το mindfulness, η  yoga ως ψυχοθεραπευτική μέθοδο  και άλλες τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν να εξερευνήσετε τον πνευματικό σας εαυτό και να αποκτήσετε νόημα στη ζωή σας.

Πού χρησιμοποιείτε και ποιούς μπορεί να βοηθήσει;

Η υπερπροσωπική θεραπεία χρησιμοποιείται για τηv θεραπεία του άγχους, της κατάθλιψης, των εξαρτήσεων, των φοβιών και άλλων προβλημάτων συμπεριφοράς ή δυσλειτουργικών σχέσεων που αντιμετωπίζει το άτομο. Όσοι επιθυμούν να εξερευνήσουν την πνευματική τους πλευρά, όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολία να βρουν νόημα στη ζωή τους ή αντιμετωπίζουν προβλήματα σχέσεων μπορούν να επωφεληθούν από την υπερπροσωπική θεραπεία.

Κλείστε τώρα την δική σας συνεδρία και μάθετε πως μπορεί να σας βοηθήσει στο θέμα που σας απασχολεί, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.